Lektor dalšího vzdělávání

Možná jste odborník v určitém oboru a jste si vědomi, že byste své vědomosti mohl předávat dál v rámci lektorování. Spojíte tím příjemné s užitečným, protože kromě toho, že budete vzdělávat další odborníky a rozšiřovat jejich kompetence, můžete si zároveň hezky přivydělat. Ovšem jen mít znalosti a vědomosti nestačí. Jde také o to,…

Continue reading: Lektor dalšího vzdělávání

Dějiny univerzitního vzdělávání

Dnes univerzitní vzdělání představuje standard. Vysokoškolsky vzdělaných lidí přibývá a nikdo nepátrá po tom, kde se vlastně nacházejí počátky univerzitní vzdělanosti. Historie univerzit sahá do středověku. Nicméně jejich předchůdce musíme hledat mnohem dříve.   Univerzity navazují na dva typy škol na tradici antických škol, kterými byly akademie, lycea a rétorické…

Continue reading: Dějiny univerzitního vzdělávání

Úkoly ano či ne?

Jsou učitelky, které děti na prvním stupni úkolují až příliš. Na druhou stranu je celá řada učitelek, které dětem úkoly téměř nedávají a argumentují tím, že veškerou výuku v podstatě zvládli ve školní hodině a není tedy důvod děti zatěžovat. Jak by to mělo být? Měly by děti mít úkoly nebo…

Continue reading: Úkoly ano či ne?

Psychopedie

Psychopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou a vzděláváním osob s mentálním postižením. Pojďme si nejprve jednotlivé druhy postižení rozdělit   –        F 70 lehká mentální retardace (dříve debilita, dnes se termín už neužívá), IQ 50-69 –        F 71 středně těžká mentální retardace (dříve imbecilita, dnes se termín neužívá),…

Continue reading: Psychopedie